top of page

Yhteisöllisyyden voimin

Käpylän Yhdyskuntaklubi syntyi käpyläläisten kansalaisjärjestöjen aktiivisuudesta, johon Elomarkkinat ja Käpylän Kyläjuhlat loivat valmiin yhteisöverkoston. Klubin kantavana ajatuksena oli, että sosiaalinen verkosto pystyy huolehtimaan nuoristaan sekä olemaan lapsille ja nuorille läsnä.  Nuorten kanssa eletty yhteinen arki ja kohtaamiset Klubilla, Käpylän kaduilla, tapahtumissa ja koulun käytävillä ovat tärkein syy Klubin olemassaoloon. 

 

Alkuvuosina tarvittiin paljon vapaaehtois-työtä. Tulonlähteenä olivat erinlaiset asukastapahtumat, myyjäiset ja kahvilatoiminta. Talkootyöt mahdollisti  oman toimitilan. Toiminnalla ei ole pysyvää rahoitusta, joten rahoitus koostuu vuositain uusittavista tuista ja hankerahoituksista, kuten Opetusministeriöstä, Nuorisoasiainkeskukselta, Sosiaalivirastolta ja Kulttuuriasiain keskukselta. 

Klubilla on viime vuodet ollut kolme lähes vakituista työntekijää. Klubi toimii myös työllistämis-, ja työharjoittelupaikkana, joiden osalta työrupeama on lyhyempi. Työntekijöiden vaihtuminen on sekä työyhteisölle ja työntekijälle melko kuluttavaa.

Sari Nyman toimi Klubin toimitusjohtajana  1998 - 2007. Klubille Sari tuli kyläjuhlien kautta. Hänen vastuullaan oli lähinnä aluetoiminnan toteutus ja suunnittelu. Sarin työparina toimi mm. Klubin virkamiesyhteistyöstä vastaava Heikki Takkinen. Heikki tuli mukaan Klubin toimintaan aluetyön kautta, kun Sampo Laurikainen pyysi Kyläjuhlille elokuva-apua vuonna 1996.

Kati Honkanen toimi Klubin vastaavana nuoriso-ohjaajana vuosina 2005-2018. 

Klubin historiaa

1995

Yhdistys perustetaan ja tilat avautuvat

Käpylän Klubi aloitti oman lehden julkaisemisen lokakuussa 1998. Käpylän Sanomia julkaistiin tarpeen ja resurssien mukaan 2-4 kertaa vuodessa. Lehti keskittyi kertomaan Käpylän Klubin projekteista sekä alueen toiminnasta. Juttujen keskiössä olivat lapset ja yhteiskunta, kasvaminen tässä päivässä. Viimeisimmät lehdet taitettiin ja painettiin  oppilastyöinä Heltechin (nyk. Stadin ammattiopisto) Käpylän ammattikoulun toimintayksikössä.

2002

Käpylä valittiin vuoden kaupungin osaksi

2002 - 2005

Käpylän oma seinäkalenteri

Klubi tuotti ja julkaisi seinäkalenteria yhdessä klubin lasten ja nuorten kanssa. Taidekalentereissa oli runoja, piirustuksia ja valokuvia. Tuotot menivät suoraan lasten- ja nuorten toimintaan.

2005

Vapaaehtoistyön kunniapalkinto

2010-2011

Asukaskirjasto

Vuonna 2010-2011 Käpylän kirjasto remontoitiin. Sillä aikaa Käpylän klubi toimi asukaskirjastona.

Kirjat kirjastoon saatiin lahjoituksina yksityisiltä kirjojen lahjoittajilta, kirjastoilta ja kierrätys-keskukselta.

Käpylän Yhdyskuntaklubi Ry:n perustamiskokous  pidettiin 30.08.1995. Elomarkkinat ja Käpylän kyläjuhlat loivat valmiin yhteisöverkoston. Talkootyöt mahdollisti asukkaiden oman toimitilan, eli asukastilan vuokraamisen.

 

Vanhan HOK:n tilat koulun ja kirjaston vieressä Väinölänkatu 2:ssa olivat tyhjillään, jonne Käpylän Yhdyskuntaklubi avasi ovensa syksyllä 1995. Rakennuksen sijainti oli nuorten kannalta erinomainen, ja he löysivät tilan nopeasti. 

1998-

Klubi alkaa julkaisemaan Käpylän sanomia

Käpylä valittiin vuoden 2002 vuoden kaupunginosaksi. Yhtenä tärkeimmistä perusteluista oli laaja-alaisen kansalaistoiminnan aktiivisuus ja nuorten huomioon ottaminen. 

Käpylän Yhdyskuntaklubi sai vuoden 2005 vapaaehtoistyön kunniapalkinnon. Se on antajansa mukaan tunnustus erityisen monipuolisesta ja kaikki ikäkaudet kattavasta asukaslähtöisestä toiminnasta, jota on toiminnan ajan tavoitteellisesti kehitetty. Klubia kiitettiin myös arvokkasta viranomais- ja verkostotyöstä. Palkitsija oli Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunta, jossa on virkamiesten, vapaaehtoisjärjestöjen ja luottamusmiesten edustajija.

bottom of page